Lezha Hotels

   Hotel   LISUS
Address : Lezhe, ALBANIA
Mob : ++355 682025914

32 rooms, 64 beds
   Hotel  LETI
Address : Lezhe, ALBANIA

8 rooms, 16 beds.
   Hotel   DEA
Address : Lezhe , ALBANIA

8 rooms, 16 beds .
   Kompeksi  Turistik ERMIR
Address : Shengjin , Lezhe , ALBANIA
Mob : ++355 692191227 / 682266525

Hotel  PRESIDENT
Address ; Shengjin , Lezhe, ALBANIA
Tel : ++355 682222802 / 682146342
E-mail:dritan 1@ supereva.it

Hotel RIÇARD
Address : Shengjin , Lezhe , ALBANIA
Mob : ++355 682167344 / 682132982

8 rooms, 16 beds , restaurant, parking

Hotel  KUMANOVA
Address : Shengjin , Lezhe , ALBANIA
Mob : ++355 682129249
   
10 rooms, 30 beds ,restaurant, parking.

Hotel KRISTIAN
Adress  Shengjin Lezhe Albania